Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Afdeling Maritieme Techniek en Transporttechnologie
Mekelweg 2,
2628 BL Delft.


Doctoraalopdrachten studenten Transporttechniek, 1997

In het laatste jaar van de studie worden door de studenten opdrachten uitgevoerd. Over het uitgevoerde werk wordt een rapport geschreven. Vertrouwelijke rapporten kunnen alleen worden ingezien na overleg met de sectie.

Alle opdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Ontwerpopdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Computeropdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Experimentele opdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Literatuuropdrachten/scripties :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Doctoraalopdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT

N.B. Van de rapporten Transporttechniek zijn afzonderlijke overzichten beschikbaar t/m 2001.
Raadpleeg voor de rapporten vanaf 2002 de overzichten Transporttechniek en Logistieke Techniek (TT&LT).

Zie ook overzicht rapporten  Logistieke Techniek (t/m 2001) | Transporttechniek en Logistieke Techniek


begin|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
 • C.A. Angevaren Ontwerp, simulatie en testen MTS-Safetrail.
  Rapportnummer 97.3.TT.4939. Wordt niet uitgeleend.
 • A.H. Boezeman Sporend op weg: onderzoek naar dynamisch weggedrag van multi-trailers.
  Rapportnummer 97.3.TT.4901. Wordt niet uitgeleend.
 • J.R. Dunselman Lineaire motoren als kataandrijving voor een container-overslagbrug.
  Rapportnummer 97.3.TT.4960. Wordt niet uitgeleend.
 • R.A. Gilbers Uitbesteding van onderhoudswerkzaamheden aan transport- en overslagwerktuigen.
  Rapportnummer 97.3.TT.4856. Wordt niet uitgeleend.
 • M.A. de Jong Ontwerp van een containerkraan aan boord van een binnenvaartschip.
  Rapportnummer 97.3.TT.4898. Wordt niet uitgeleend.
 • V.J. de Jong Transport op B.V. De Meteoor. Een toekomstvisie.
  Rapportnummer 97.3.TT.4897. Wordt niet uitgeleend.
 • M.J.M. Kester Windbelasting op containeroverslagkranen.
  Rapportnummer 97.3.TT.4903. Wordt niet uitgeleend.
 • M.C. Kloosterboer Capaciteitsverdubbeling van de dual hoist van een container-brugkraan.
  Rapportnummer 97.3.TT.4888. Wordt niet uitgeleend.
 • C. Kruger Optimalisering railafhandeling HCD: mogelijkheden voor de On Dock railoverslag.
  Rapportnummer 97.3.TT.4790. Wordt niet uitgeleend.
 • S. Maarleveld High berth......hoezo?
  Rapportnummer 97.3.TT.4877. Wordt niet uitgeleend.
 • M.J.W. van der Mast Conventional full electric propulsion versus a new electro-mechanical propulsion concept with continuous variable transmission.
  Rapportnummer 97.3.TT.4927. Wordt niet uitgeleend.
 • B.E. Mels Ontwerp demonstratie-voertuig voor een ondergronds logistiek systeem.
  Rapportnummer 97.3.TT.4919. Wordt niet uitgeleend.
 • B.L. Oudman Het opstellen van rekenmodellen voor de bepaling van het dynamisch gedrag van een stacker.
  Rapportnummer 97.3.TT.4958. Wordt niet uitgeleend.
 • M.S.H. Pennings Rollerbarge. Transporttechnische uitwerking van een nieuw overslagsysteem.
  Rapportnummer 97.3.TT.4923. Wordt niet uitgeleend.
 • A.J. van der Spek Laagfrequente trillingen in cabines van lemniscaatkranen en ISO 2631.
  Rapportnummer 97.3.TT.4950. Wordt niet uitgeleend.
 • D. van Vliet Ontwerp van een meervoudig toepasbare bulkseperatie.
  Rapportnummer 97.3.TT.4858. Wordt niet uitgeleend.
 • M.J. van Wezel Overslagtechnieken voor multimodaal afvaltransport via de binnenvaart.
  Rapportnummer 97.3.TT.4937. Wordt niet uitgeleend.
 • P.A.F. Witvliet Behandeling van steenkool: open opslag versus opslag in mammoetsilo's.
  Rapportnummer 97.3.TT.4886. Wordt niet uitgeleend.
 • A.C. van IJzerloo Automatisering van kadekranen bij ECT.
  Rapportnummer 97.3.TT.4834. Wordt niet uitgeleend.

begin|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Gewijzigd: 2020.09.29; T.C.A. Mensch, TU Delft / 3mE / MT&TT.